Volg ons op sociale media

Garantiewijzer biedt uitkomst voor iedereen

Geplaatst op 18 augustus 2009 om 06:22

Wel of geen garantie? Dat is een vraag die jarenlang eenvoudig leek te beantwoorden. Stond de consument met een defect apparaat op de stoep bij zijn leverancier, dan werd eigenlijk alleen beoordeeld of de garantieperiode wel of niet was verlopen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht geschonken aan de rechten van de consument en daardoor is inmiddels bij veel consumenten en leveranciers bekend dat er na de officiële garantieperiode vaak nog een vervolgtraject geldt. Daarbij gaat het dan om de vraag of het wel normaal is dat het mankement zich heeft voorgedaan. Volgens de Nederlandse wet moet een product namelijk goed werken, zo lang als je dat tenminste redelijkerwijze mag verwachten. Dit is het zogenaamde conformiteitsbeginsel.

Een wasmachine die volgens de algemene verwachtingen toch zeker acht jaar mee moet gaan, beantwoordt daar bijvoorbeeld niet aan als hij al drie jaar stuk is. Ook al is de garantie inmiddels al verlopen. Wat dat betreft kun je dan ook zeggen dat er in Nederland in feite een levenslange garantie geldt. En gedurende die gehele levensperiode blijft de verkoper ook aansprakelijk voor de goede werking van hetgeen hij heeft verkocht.

Natuurlijk is dit wat recht-toe-recht-aan geredeneerd. Er is niet altijd een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ en iedere geval kan op zich staan. Voor winkeliers en consumenten is dit vaak moeilijk te beoordelen. Om daaraan tegemoet te komen, heeft ICTWaarborg nu de zogenaamde Garantiewijzer ontwikkeld die een duidelijke leidraad biedt. Door deze te volgen kunnen zowel consumenten als winkeliers per situatie nagaan hoe het zit. Is er nog wel of niet meer sprake van garantie en zo niet, wat geldt er dan wel? Per geval wordt duidelijk aangegeven wat mag worden verwacht of hoe moet worden gehandeld.

Door de introductie van de Garantiewijzer (voor de bètaversie zie http://www.nlcw.nl/index.php/site/garantiewijzer ) kunnen veel onnodige discussies en ergernissen worden voorkomen. Een consument kan thuis eerst nagaan wat zijn situatie is voordat hij bij zijn leverancier aanklopt en ook de winkelier die twijfelt hoe hij met een klacht over een product moet omgaan, kan aan de hand van de Garantiewijzer zijn licht opsteken voordat hij misschien een verkeerde reactie naar zijn klant toe geeft. En staat de klant al met het kapotte apparaat in de winkel, dan kunnen beide partijen via onze website meteen uitsluitsel over de situatie krijgen. Wellicht een ideaalbeeld, maar het zou mooi zijn als dit in de praktijk ook zo gebeurt.

Resteert dat over de uitslag van de Garantiewijzer niet kan worden gediscussieerd. Tenminste… dat is de bedoeling. Niet iedereen zal het misschien eens zijn met de getoonde uitslag, maar ja, die is gebaseerd op de wet. En daarvoor geldt wat ook onze Belastingdienst steeds zegt: leuker kunnen we het niet maken…

Meer nieuws & blogs, augustus 2009

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73