Volg ons op sociale media

ICTWaarborg gaat leden en consumenten meer zekerheid bieden

Geplaatst op 17 oktober 2009 om 10:25

Vanaf 1 januari 2010 gaat ICTWaarborg de aangesloten bedrijven en consumenten meer zekerheid bieden. De consument zoekt vandaag de dag steeds meer zekerheid. Zekerheid die winkels voor een deel wel, maar, ondanks de beste bedoelingen, niet altijd kunnen bieden. Vandaar dat ICTWaarborg heeft besloten voor haar leden ook als waarborgorganisatie op te treden. Dat is niet zonder reden. Een waarborg is namelijk een echte zekerheid. Een winkelier kan zijn klanten wel garanties geven of toezeggingen doen, maar op het moment dat de zaak bijvoorbeeld failliet gaat heeft die klant daar niets aan. De deur is gesloten en alle beloftes zijn dan niets meer waard. Door de belangrijkste verplichtingen van haar leden in zo'n geval over te nemen bieden wij als brancheorganisatie de consument echter het vangnet van de waarborg dat zij toch worden geholpen als dat nodig is.

Zoals bij het nakomen van garantieverplichtingen. Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgen wij er voor dat de oorspronkelijke garantieverplichtingen worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt, dan zorgt ICTWaarborg er na een faillissement voor dat de gedane toezeggingen worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

Iets waar gewoonlijk weinig bij wordt stilgestaan is dat bedrijven ook na de garantieperiode nog aansprakelijk kunnen worden gesteld als een verkocht product mankementen vertoont. Gaat de winkel failliet, dan kan men bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Zekerheid dat het bij problemen tot een oplossing komt is ook belangrijk voor consumenten. Vandaar dat we als brancheorganisatie nu al bemiddelen bij problemen tussen klant en winkel. De praktijk is dat dit gewoonlijk tot een oplossing leidt waardoor de relatie tussen winkel en klant goed kan blijven. Daarnaast wordt de consument straks ook de mogelijkheid geboden een geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Ook daarbij maakt ICTWaarborg haar naam waar, want mocht een winkel weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen of dit niet meer kunnen omdat deze inmiddels failliet is, dan staan wij als brancheorganisatie tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

Een andere belangrijke zekerheid die ICTWaarborg biedt zijn consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Veel bedrijven hebben – hoe vreemd dat ook klinkt – moeite met hun eigen algemene voorwaarden. De kennis om die zelf te maken is gewoonlijk niet in huis, de klus wordt uitbesteed en het resultaat is niet zelden een gewrocht met zinnen die de winkelier zelf niet eens begrijpt, laat staan zijn klanten. Als brancheorganisatie hebben we nu voor onze leden algemene voorwaarden samengesteld die, mede door hun duidelijkheid en begrijpelijkheid, als consumentvriendelijk kunnen worden gezien. Leden van ICTWaarborg zullen deze voorwaarden in de toekomst moeten hanteren, of hun eigen voorwaarden moeten door ons moeten zijn beoordeeld en geaccepteerd. Want alleen dan kunnen we als brancheorganisatie de klanten van onze leden onze waarborgen bieden.

Samengevat gaat ICTWaarborg zowel haar leden als hun klanten straks 7 zekerheden bieden:
1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden
2. Bemiddeling bij problemen
3. Onafhankelijke geschillencommissie
4. Nakomingsgarantie
5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
7. Overname van aansprakelijkheid na de garantietermijn

Meer nieuws & blogs, oktober 2009

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73