Volg ons op sociale media

Fabrikanten en distributeurs misbruiken het regresrecht

Geplaatst op 15 september 2010 om 15:39

Niet alleen consumenten, maar ook verkopers van computers worden nog steeds stelselmatig door fabrikanten en distributeurs het bos ingestuurd als het gaat om het vergoeden van reparatiekosten. Zij doen dit door met de mond te belijden dat zij zich aan de wet houden, maar ondertussen hanteert men voorwaarden die kant noch wal raken en er voor zorgen dat de verkopers uiteindelijk toch de Zwarte Piet krijgen toegespeeld. ICTWaarborg vindt dat daar een einde aan moet komen.

Formeel is alles goed en makkelijk geregeld. Tijdens de garantieperiode is er sowieso eigenlijk nooit een probleem, want als een product dan wat mankeert, wordt er gratis gerepareerd. Het is vooral de periode daarna die problemen geeft. Is er dan sprake van non-conformiteit (d.w.z. dat een product niet voldoet aan hetgeen de koper redelijkerwijze mag verwachten), dan behoort de verkoper kosteloos voor herstel te zorgen. Wanneer het om een consumentenkoop gaat zijn die kosten door de verkoper vervolgens te verhalen op degene waarvan hij het product heeft gekocht (gewoonlijk de distributeur), die de kosten daarna weer op zijn zogeheten voorschakel kan verhalen. Uiteindelijk kom je op die manier natuurlijk bij de fabrikant of importeur terecht. Deze procedure wordt het regresrecht genoemd.

Eigen regels
Tot zover de juridische theorie. De praktijk geeft echter een heel ander beeld. Een aantal fabrikanten en distributeurs voelt er niets voor om op te draaien voor de financiële gevolgen van het feit dat zij een slecht product hebben geleverd en houden de deur dan ook al jarenlang gesloten. Het gevolg is dat de verkoper die zijn klant door middel van een reparatie heeft gegeven waar deze recht op heeft, in de praktijk voor alle kosten opdraait.

Toch vertoont de vesting van deze fabrikanten en distributeurs inmiddels wat scheurtjes. Men beseft dat er uiteindelijk niet valt te ontkomen aan het regresrecht. Vandaar dat men daaraan zogenaamd heeft toegegeven. HP deed dat door een brief rond te sturen waarin stond dat men "graag de consument en ook overige betrokken partijen in de keten ondersteunt bij de toepassing van het regresrecht". Ook distributeur ETC laat afnemers schriftelijk weten dat zij "natuurlijk haar verantwoordelijkheid aangaande de wettelijke bepalingen rond het regresrecht" neemt.

Dat lijkt klip en klaar, maar meteen daarna komt de aap uit de mouw. Om voor vergoeding volgens het regresrecht in aanmerking te komen eisen HP en ETC dat moet worden voldaan aan een aantal regels waarvan zij doen voorkomen alsof die volgens de wet zijn, maar die in werkelijkheid uit de eigen koker komen. De belangrijkste daarvan is dat deze bedrijven bij claims zelf willen bepalen of er wel of geen sprake is van non-conformiteit.

Verkoper beoordeelt zelf
En zo hoort het niet. Staat de consument bij zijn verkoper op de stoep met een kapot notebook vanwege non-conformiteit, dan moet deze voor reparatie of schadeloosstelling zorgen. Vervolgens kan de verkoper die schade verhalen "jegens degene van wie hij de zaak heeft gekocht", zo zegt de wet. Ongeacht of die fabrikant of distributeur dat notebook eerst heeft gezien. Natuurlijk kan hij het oordeel van de verkoper dat het om non-conformiteit ging wel bestrijden, maar als de verkoper juist heeft gehandeld, zal de schade toch door de voorschakel moeten worden betaald.

Overleg nodig
De laatste tijd is het aantal klachten over distributeurs en fabrikanten die zich wat dat betreft niet aan de wet houden zo gestegen, dat ICTWaarborg vindt dat hiertegen wat moet worden ondernomen. Gezien de situatie is een proefproces rond het regresrecht is daarbij zeker niet uitgesloten, maar eerst willen we proberen via overleg alsnog tot een redelijke oplossing is te komen. Volgens ons zijn daarvoor mogelijkheden en deze willen we op korte termijn met de betrokken partijen bespreken.

Deelnemers van ICTWaarborg die problemen ondervinden om schade die onder het regresrecht valt te verhalen, kunnen gebruikmaken van voorbeeldbrieven die via ons Kenniscentrum zijn te downloaden.

 

Meer nieuws & blogs, september 2010

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73