Volg ons op sociale media

FAD registreert frauderend winkelpersoneel

Geplaatst op 9 mei 2012 om 10:03

Door winkelcriminaliteit heeft de detailhandel een jaarlijkse schadepost van meer dan 900 miljoen euro. Winkeldiefstal zorgt voor verreweg het grootste aandeel, waarbij het aandeel van frauderen en stelend winkelpersoneel op 40% wordt geschat. Het gaat dus om groot probleem voor veel bedrijven. Vandaar dat de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) een waarschuwingsregister heeft opgezet waarin frauduleuze handelingen van personeel kunnen worden opgenomen.
Winkelbedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met fraudeurs, die van filiaal naar filiaal trekken en in een korte periode grote schade aanrichten. Met behulp van het waarschuwingsregister kunnen werkgevers de integriteit van sollicitanten nagaan en voorkomen dat fraudeurs eenvoudig (opnieuw) schade aanrichten.
Het waarschuwingsregister is een beveiligde internetapplicatie. Vanwege de gevoeligheid van de informatie worden gegevens in het waarschuwingsregister versleuteld opgeslagen op een aparte server. Het waarschuwingsregister is alleen toegankelijk voor de detailhandel.
Het waarschuwingsregister bestaat uit twee registratiesystemen. Allereerst is er een intern register. Deelnemende bedrijven registreren iemand altijd op het interne register. De persoon wordt voor een periode van acht jaar geregistreerd. De registratie is alleen zichtbaar voor gebruikers van deze deelnemer.
Indien er sprake is van ontslag en aangifte bij de politie wordt de persoon ook voor een periode van vier jaar in het externe register opgenomen. Hierbij maakt het winkelbedrijven een proportionaliteitsafweging, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de fraudezaak.
De belangrijkste functie van het waarschuwingsregister is het uitvoeren van een screening. Bij het uitvoeren van een screening voert men, aan de hand van een geldige legitimatie, een code in die gelijk is aan de eerste vijf letters van de achternaam en de geboortedatum. Het waarschuwingsregister geeft vervolgens aan of deze code is aangetroffen of niet.
Indien de code is aangetroffen wordt met het deelnemende bedrijf dat de persoon heeft geregistreerd contact gezocht om te verifiëren of het om dezelfde persoon gaat.
Alle activiteiten op het waarschuwingsregister worden gelogd en worden gecontroleerd door de Stichting FAD. Daarnaast heeft de Stichting FAD een onafhankelijke auditcommissie die controleert of deelnemers zich aan de regels houden. Ook is er een onafhankelijke klachtencommissie.
Het waarschuwingsregister is toegankelijk voor de gehele detailhandel. Winkelbedrijven die gebruik willen maken van het systeem kunnen deelnemer worden van de Stichting FAD. Voor meer informatie of aanmelding van uw bedrijf kunt u terecht bij het secretariaat van de stichting: 070-4442587.

Meer nieuws & blogs, mei 2012

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73