Volg ons op sociale media

Vooral jongeren en hoger opgeleiden slachtoffer van cybercrime

Geplaatst op 4 maart 2013 om 11:00

Twaalf procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder is volgens de Veiligheidsmonitor van het CBS in 2012 slachtoffer geweest van een of meer van deze vormen van cybercrime. Het percentage valt mede zo hoog uit omdat het CBS 'online pesten' als computercriminaliteit beschouwt: 3 procent van de Nederlanders zou hiermee in 2012 te maken hebben gehad.

Vanaf vorig jaar wordt in de Veiligheidsmonitor aandacht besteed aan criminaliteit die te maken heeft met internet of andere digitale informatiedragers. Het gaat daarbij om een viertal vormen: identiteitsfraude (d.w.z. gebruik zonder toestemming van persoonsgegevens voor financieel gewin) , koop- en verkoopfraude (het (ver)kopen van goederen of diensten zonder die te leveren of te betalen), hacken (het ongeoorloofd binnendringen op iemands computer) en pesten via internet.

Iets meer mannen dan vrouwen zijn het slachtoffer, maar dit neemt sterk af met toenemende leeftijd. Bij jongeren tot 25 jaar is het aandeel slachtoffers (20 procent) bijna vier maal zo hoog als bij 65-plussers. Ook onder hoger opgeleiden en inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden is het aandeel hoger dan onder lager opgeleiden en inwoners van minder stedelijke gebieden.

Van de vier afzonderlijke vormen van cybercrime komt hacken met zes procent het meest voor, op afstand gevolgd door pesten en koop- of verkoopfraude (elk drie procent). Met identiteitsfraude via internet werd twee procent van alle inwoners geconfronteerd. Hacken en pesten werden met 9,2 en 8 procent het vaakst genoemd door de jongeren.

Nederland Veiig Online

Uit een door ICTWaarborg geïnitieerd onderzoek naar de online veiligheid in Nederland begin 2012 bleek dat ruim 80% van de jongeren onder 20 jaar online onveilig bezig zijn. Brancheorganisatie ICTWaarborg riep daarop scholen op om meer aandacht te geven aan de online veiligheid van de jeugd. Naar aanleiding van dat onderzoek ontstond een samenwerkingsverband met het ROC ID College in Woerden, hetgeen leidde tot het platform NederlandVeiligOnline.nl. Dit initiatief heeft als missie om de jongeren in Nederland bewust te maken van de online gevaren. 

Meer nieuws & blogs, maart 2013

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73