Volg ons op sociale media

Meldpunt Thuiskopie

Geplaatst op 19 maart 2013 om 09:50

De nieuwe heffingsregeling van Stichting de Thuiskopie roept veel reacties en vragen op. Dat heeft geleid tot de website Melpuntthuiskopie.nl, waarbij een aantal brancheorganisaties de krachten heeft gebundeld met het doel tot een betere regeling te komen dan nu het geval is. Het initiatief wordt ook door ICTWaarborg gesteund en zij roept haar deelnemers op hun klachten over de thuiskopieerregeling via het meldformulier op de website kenbaar te maken.

Aanleiding
Aanleiding tot de oprichting van Meldpunt Thuiskopie is dat veel bedrijven klachten hebben over de onduidelijkheid van de nieuwe thuiskopieerregeling die op 1 januari is ingegaan. Er zijn vragen over de overeenkomst die hen door Stichting de Thuiskopie wordt voorgelegd, over de btw die over de heffing moet worden betaald en die niet terug te vorderen zou zijn etc. Een grote klacht is ook dat men bij de Thuiskopie daar geen adequaat antwoord op krijgt van de (steeds weer andere) medewerkers die men daar aan de telefoon krijgt.

Klachten verzamelen
Door de klachten en vragen via de website van Meldpunt Thuiskopie te verzamelen wil het meldpunt een goed overzicht krijgen over de onduidelijkheden en deze aan Stichting de Thuiskopie voorleggen met het doel daarop een duidelijk antwoord te krijgen. Bovendien helpen de reacties het meldpunt om een gefundeerde reactie op de regeling te geven aan de minister. Immers, de regeling is nog zo onduidelijk dat zij sinds de invoering al is bijgesteld en bovendien is zij in principe alleen dit jaar geldig. Mocht de minister overwegen de regeling te verlengen, dan is het zaak dat de verenigde bracheorganisatie die achter Meldpunt Thuiskopie zitten zich met goede argumenten in de discussie kunnen mengen.

Achterhaalde systematiek
Vooralsnog is duidelijk dat heel veel bedrijven het niet eens zijn met de huidige regeling voor thuiskopiëren die er toe leidt dat op voorwerpen zoals audio- en video spelers, harddiskrecorders, computers en smartphones heffingen worden gelegd. De brancheorganisaties zijn van mening dat deze heffing op voorwerpen een achterhaalde systematiek betreft, die vervangen kan worden door hedendaagse methodieken die een rechtstreekse betaling tussen rechthebbende en gebruiker mogelijk maken. Als gevolg van de systematiek zullen er administratieve lasten van minstens € 50 miljoen ontstaan, terwijl de beoogde totale som aan heffingen ongeveer even hoog is.

Meld uw klacht!
Welke problemen ondervindt uw bedrijf als gevolg van deze heffing op deze producten? Ga naar het meldformulier en meld uw klacht.

Meer nieuws & blogs, maart 2013

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73