Volg ons op sociale media

Heeft u uw personeelszaken op orde?

Geplaatst op 21 augustus 2018 om 11:15

Als ondernemer staat u voor veel uitdagingen. Niet alleen dient u allerlei nieuwe wetgeving te implementeren, maar heeft u ook gedacht aan uw werknemers? Zowel de AVG als de komende e-Privacy Verordening leggen u allerlei verplichtingen op richting uw werknemers en stellen eisen aan uw documenten.

Met het laatste nieuws dat de Autoriteit Personeensgegevens (AP) bij 30 grote organisaties in 10 verschillende sectoren steekproefsgewijs gaat controleren of de documentatie in het kader van de AVG op orde is, is het des te belangrijker om over goede documenten te beschikken. 

Wij constateren dat veel van uw klanten hogere eisen stellen aan uw werknemers. Zo is het niet ongebruikelijk dat uw klanten wensen dat uw werknemers over een VOG beschikken en wordt het opnemen van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst steeds gebruikelijker. 

Daarnaast is niets zo vervelend als een conflict met een van uw werknemers. Als werkgever wenst u dit te voorkomen. Dit doet u onder andere door het hebben van goede juridische documenten waarin de rechten en verplichtingen goed en duidelijk uiteen zijn gezet.

Wij breiden onze dienstverlening dan ook uit met de categorie Personeelszaken. Voor goede juridische documenten die volledig up to date zijn en advies op het gebied van arbeidsrecht kunt u bij ons terecht. Wij introduceren de volgende documenten:

-           NDA;

-           Arbeidsovereenkomst voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd;

-           Personeelshandboek;

-           Bring your own device;

-           Calamiteit datalekken;

-           ICT en Internet reglement;

-           Gebruiksovereenkomst auto van de zaak;

-           Inhuurovereenkomst.

Bovendien organiseren wij op maandag 22 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur een exclusief seminar over Personeelszaken op Nyenrode Business Universiteit, waarbij op de materie wordt ingegaan. Daarnaast ontvangen deelnemers van ICTWaarborg tijdens dit seminar alle documenten met betrekking op dit onderwerp. 

Gratis aanmelden voor dit seminar kan via deze link. Mocht u niet over inloggegevens beschikken of meer informatie over onze dienstverlening willen ontvangen, hoor ik het graag!

Meer nieuws & blogs, augustus 2018

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73