Volg ons op sociale media

Juridische slordigheden bij het gebruik van algemene voorwaarden, hoe gaat u hiermee om?

Geplaatst op 21 september 2018 om 10:35

Onze jurist mevrouw mr. M.A.H. (Marloes) Wijnholds krijgt veel vragen van deelnemers over juridische zaken. De meest voorkomende vragen en hoe u hier mee om kunt gaan delen wij middels een blog. Dit keer: 

Algemene voorwaarden, hoe gaat u hier mee om?
Veel ondernemers nemen contact met mij op om een situatie te bespreken. Zo kan er sprake zijn van een dreigend geschil of partijen liggen al overhoop met elkaar. Soms is de situatie zelfs zo dat partijen niet meer door één deur kunnen en afscheid van elkaar willen nemen. De vraag die ik dan krijg is, kan dit?

De algemene voorwaarden van ICTWaarborg voorzien in situaties waarin partijen, al dan niet eenzijdig, de overeenkomst vroegtijdig willen beëindigen, bijvoorbeeld wanneer opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet juist nakomt. Om op deze bepalingen aanspraak te kunnen maken, is het wel van belang dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn geworden op de overeenkomst. Ik constateer dat dit lang niet altijd het geval is. 

De algemene voorwaarden, ook wel ‘de kleine lettertjes’, zijn vaak het ondergeschoven kindje. Ondernemers hebben een beetje een blinde vlek voor de juridische basis van hun onderneming. Zij willen graag ondernemen en bezig zijn met hun passie en hun bedrijf verder ontwikkelen. De juridische kant blijft dan wel eens onderbelicht, met name wanneer het aankomt op het juist voeren van algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden zijn belangrijk. In de algemene voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen verder uitgewerkt. Zaken die lang niet altijd door de wet worden geregeld. Het voeren van algemene voorwaarden bespaart u tijd en bovenal voorkomt en sluit het risico’s uit en het verkleint het risico op juridische conflicten. 

Het hebben van algemene voorwaarden alleen is niet genoeg. U moet de algemene voorwaarden ook nog juist ter hand stellen en wel voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Daarbij moet u ook nog eens kunnen aantonen dat u dit heeft gedaan. Mijn advies is, voeg uw algemene voorwaarden bij de offerte, vermeld in de offerte dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en u deze heeft bijgevoegd en documenteer dat u dit heeft gedaan. 

Verzuimt u om de algemene voorwaarden juist ter hand te stellen? Dan kan u dit duur komen te staan. Alle mogelijkheden om een beroep op de algemene voorwaarden te doen komen dan te vervallen, terwijl problemen eenvoudig te voorkomen zijn. Het kan u als ondernemer heel veel geld kosten en het levert veel problemen op als u uw juridische zaken niet goed heeft geregeld. Ook faillissementen komen voor. Als u verzuimt om uw voorwaarden van toepassing te maken, kan een wederpartij alle schade verhalen. 

Gedateerde voorwaarden
Ik zie in de praktijk ondernemingen die gebruikmaken van gedateerde algemene voorwaarden. Zorg er altijd voor dat uw algemene voorwaarden up-to-date zijn. Nieuwe wetgeving en uitspraken van rechters kunnen van invloed zijn op de inhoud van uw algemene voorwaarden. Voert u deze niet door? Dan kunt u een groot risico lopen. Als deelnemer van ICTWaarborg bent u altijd verzekerd van algemene voorwaarden die up to date zijn. 

Hoe moet het dan wel?
Ik vind het belangrijk dat onze deelnemers volledig op de hoogte zijn van de juridische valkuilen die zij tegenkomen bij het ondernemen. Wij organiseren vanaf heden dan ook Masterclasses voor onze deelnemers. In een kleinschalige groep van maximaal 8 personen breng ik u volledig op de hoogte van belang zijnde juridische onderwerpen. De eerste Masterclass vindt plaats op 9 oktober a.s. en gaat over algemene voorwaarden. Ik leer u alles over de inhoud van uw algemene voorwaarden, hoe u ze juist toepast en hoe de algemene voorwaarden in uw voordeel kunnen werken. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Schrijf u dan snel in. De plaatsen zijn beperkt. 

De masterclasses zijn exclusief toegankelijk voor onze deelnemers. Aanmelden als deelnemer van ICTWaarborg kan hier

Meer nieuws & blogs, september 2018

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73