Volg ons op sociale media

Blog: aansprakelijkheid AVG

Geplaatst op 19 november 2018 om 09:20

Onze jurist mevrouw mr. M.A.H. (Marloes) Wijnholds krijgt veel vragen van deelnemers over juridische zaken. De meest voorkomende vragen en hoe u hier mee om kunt gaan delen wij middels een blog. Dit keer: 

Aansprakelijkheid onder de AVG, hoe gaat u hier mee om?

Dagelijks krijg ik verwerkersovereenkomsten voorgelegd met de vraag of ik deze wil controleren en tevens wil nagaan of met het ondertekenen hiervan risico’s worden gelopen. Ik zie veel varianten voorbij komen waarbij dikwijls heel bijzondere bepalingen in zijn opgenomen. 

Ik constateer dat partijen graag uitgebreide artikelen omtrent aansprakelijkheid opnemen. Het liefst ziet men daar ook nog torenhoge boetes aan gekoppeld. Boetes van miljoenen euro’s zijn geen uitzondering. Soms gaat het zelfs nog verder: verwerkingsverantwoordelijken willen verwerkers opzadelen met een onbegrensde aansprakelijkheid. Kan dit zomaar? 

Hoe is het in de AVG geregeld?

Ik wil graag voorop stellen dat het opnemen van een aansprakelijkheidsartikel niet wettelijk verplicht is. In onze standaard verwerkersovereenkomst hebben wij een dergelijk artikel dan ook niet opgenomen. In de AVG zelf is namelijk al een hoop geregeld omtrent aansprakelijkheid, zie bijvoorbeeld art. 82 AVG. 

Op grond van art. 82 AVG heeft een betrokkene recht op schadevergoeding wanneer zijn gegevens in strijd met de AVG zijn verwerkt. De betrokkene kan zelf kiezen wie hij daarvoor aanspreekt: de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Er is namelijk sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid richting de betrokkene. 

Vervolgens kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker deze schade weer onderling op elkaar verhalen. Maar daarbij is het wel van belang dat de andere partij een verwijt op grond van de AVG valt te maken. Wanneer is daarvan sprake? 

In beginsel is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle schade aansprakelijk. Daarbij maakt het niet uit of de schade door hemzelf of de verwerker is veroorzaakt. De verwerking vindt namelijk onder zijn verantwoordelijkheid plaats. 

De verwerker is op zijn beurt aansprakelijk voor schending van zijn verplichtingen op grond van de AVG of wanneer hij in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke handelt. Een verwerker is bijvoorbeeld zelf aansprakelijk wanneer deze persoonsgegevens zonder grondslag voor eigen doeleinden gebruikt of een instructie van de verwerkingsverantwoordelijke niet uitvoert als het wissen van gegevens. Een verwerker kan overigens niet aansprakelijk worden gesteld voor verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke. Hierbij kun je denken aan het verwerken van gegevens zonder grondslag of het niet voldoen aan de informatieplicht. 

Hoe zit dat met algemene voorwaarden?

De AVG verbiedt een beperking van aansprakelijkheid niet. Maar hoe verhoudt zich dan een aansprakelijkheidsartikel in de verwerkersovereenkomst tot de onderliggende hoofdovereenkomst? Ongelimiteerde aansprakelijkheden of torenhoge boetes staan vaak op gespannen voet met de onderliggende hoofdovereenkomst. In de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst is immers veelal een bepaling opgenomen die aansprakelijkheid beperkt. Wat heeft dan voorrang? In de overeenkomst of in de verwerkersovereenkomst zelf is vaak een rangorde opgenomen. Houd hier rekening mee wanneer u een verwerkersovereenkomst met aansprakelijkheidsartikel krijgt voorgelegd. 

Het is mogelijk om een apart artikel omtrent aansprakelijkheid aan de verwerkersovereenkomst toe te voegen. Let daarbij goed op wat partijen contractueel al zijn overeengekomen en besef u goed wat in het artikel is opgenomen. Laat u juridisch goed voorlichten over eventuele nadelige consequenties.

Mochten er vragen zijn of heeft u interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op via 088-7730073. 

Meer nieuws & blogs, november 2018

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73