Volg ons op sociale media

Blog: Oproepovereenkomst

Geplaatst op 29 januari 2019 om 15:25

Blog Oproepovereenkomst

Onze jurist mevrouw mr. M.A.H. (Marloes) Wijnholds krijgt veel vragen van deelnemers over juridische zaken. De meest voorkomende vragen en hoe u hier mee om kunt gaan delen wij middels een blog. Dit keer: 

De oproepovereenkomst, weet u hoe het zit?
Ik krijg de laatste tijd veel vragen over de oproepovereenkomst en het inschakelen van een oproepkracht. Met name de voorwaarden waaraan een oproepovereenkomst moet voldoen en wanneer er nog sprake is van werken op oproepbasis. Ik merk dat er veel misverstanden bestaan. Zo zijn er ondernemers die in de veronderstelling zijn dat wanneer de oproepkracht niet bevalt, ze simpelweg kunnen stoppen met het oproepen van de werknemer en dat wanneer de oproepkracht ziek is, zij geen loon hoeven te betalen. Hoe zit het precies? Ik zet graag de feiten voor u op een rij.

Een oproepovereenkomst of nulurencontract zijn eigenlijk geen begrippen die in ons Burgerlijk Wetboek voorkomen. In de praktijk gebruiken we deze termen voor een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst waarin is overeengekomen dat er geen loon wordt betaald als er niet wordt gewerkt.  

Daarnaast bestaat er de zogenaamde voorovereenkomst. Deze regelt alleen de voorwaarden voor het geval de werknemer wordt opgeroepen om te komen werken. Wanneer hier gehoor aan wordt gegeven, ontstaat een arbeidsovereenkomst. Houd er als werkgever dus rekening mee dat er bij meerdere oproepen achter elkaar er op grond van de ketenregeling al snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Hier staan veel werkgevers niet om te springen. 

Hoe het zit
Wanneer een oproepkracht wordt opgeroepen om te komen werken, heeft hij per oproep recht op minimaal drie uur loon. De oproepovereenkomst is flexibel, partijen hebben immers geen vast aantal uren afgesproken. Maar als werkgever geeft u dit geen vrijbrief om de werknemer naar willekeur in te zetten. Wordt een werknemer in een periode van drie maanden volgens een bepaald patroon en in een bepaalde hoeveelheid opgeroepen? Dan is er volgens de wet sprake van een vermoeden van een arbeidsomvang van het gemiddelde van die periode. Als werkgever zijnde heeft u de mogelijkheid om dit rechtsvermoeden te weerleggen. Hierbij valt te denken aan de situatie dat de oproepkracht tijdelijk (extra) wordt ingezet ter vervanging van een zieke werknemer. Wanneer de oproepkracht echter structureel wordt ingezet, dan zal dat meestal niet lukken.

In het geval van een oproepovereenkomst of nulurencontract kan het dus zo zijn dat de oproepkracht aanspraak kan maken op loondoorbetaling. De oproepkracht die hierop aanspraak kan maken, heeft ook recht op loondoorbetaling bij ziekte.    

Het simpelweg niet meer oproepen van een oproepkracht, zal geen soelaas bieden. Als er wel werk voor de oproepkracht beschikbaar is, bent u als werkgever verplicht om de oproepkracht op te roepen. Dit ligt uiteraard anders wanneer er geen werk voor handen is. Wilt u een arbeidsovereenkomst met een oproepkracht beëindigen? Dan gelden de gewone ontslagregels. 

De regels met betrekking tot oproepkrachten worden echter aangepast. Door middel van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans wordt de positie van de oproepkracht versterkt. Deze wet treedt naar verwachting in 2020 in werking. 

Min-max
Vindt u het gebruik van een oproepovereenkomst of nulurencontract te risicovol? Dan zou u eventueel ook een min/max-overeenkomst kunnen toepassen. Werkgever en werknemer spreken dan een minimaal en een maximaal aantal uren af. De oproepkracht komt dan geen rechtsvermoeden arbeidsduur toe, nu immers een minimum arbeidsduur is afgesproken. Als u als werkgever de afgesproken uren niet overschrijdt, zit u veilig. 

Meer weten?
Tijdens de Masterclass Arbeidsrecht van 12 februari deel ik met u alle ins en outs van o.a. de oproepovereenkomst en wat het nieuwe wetsvoorstel voor invloed heeft op de positie van de oproepkracht. Daarnaast behandel ik wat uw rechten en plichten als werkgever zijn  en waar u vandaag de dag zoal rekening mee moet houden. Zo heeft nieuwe privacywetgeving ook invloed op u als werkgever en hoe u uw bedrijf arbeidstechnisch inricht. Meer informatie over de Masterclass? Neem dan contact met ons op via 088-7730073. Deelnemers van ICTWaarborg kunnen zich via deze link aanmelden.

Meer nieuws & blogs, januari 2019

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73