Volg ons op sociale media

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever vereist in geval van slapend dienstverband

Geplaatst op 2 april 2019 om 14:25

Blog Ruud Snel, Jurist ICTWaarborg: Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever vereist in geval van slapend dienstverband

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in zijn uitspraak van 28 maart 2019 geoordeeld dat het in stand houden van een slapend dienstverband wel degelijk strijd kan opleveren met goed werkgeverschap (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek) en het dienstverband in een dergelijk geval opgezegd dient te worden door de werkgever.

Wat houdt het slapend dienstverband precies in?
Gedurende de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, heeft de werkgever de verplichting om ten minste 70% van het loon van deze werknemer door te betalen. Na deze twee jaar stopt deze verplichting en kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer toch in dienst te laten blijven: het slapend dienstverband. Door een slapend dienstverband voorkomt de werkgever dat hij dient over te gaan tot uitbetaling van een ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding, waartoe hij bij ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, verplicht is. Steeds is geoordeeld dat de werkgever hierdoor niet in strijd handelt met de wettelijke verplichting tot het zich gedragen als goed werkgever.  Daar heeft de voorzieningenrechter in zijn uitspraak dus verandering in gebracht. 

Hoe kwam de voorzieningenrechter tot dit oordeel? 
De voorzieningenrechter is tot voornoemd oordeel gekomen door de Wet compensatie transitievergoedingen en stelt dat ook gelet op de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever (het tegengaan van het voortbestaan van het slapend dienstverband) het kan zijn dat het in stand houden van een slapend dienstverband wel degelijk strijd met goed werkgeverschap kan opleveren en het dienstverband dus opgezegd dient te worden.

Wilt u meer weten informatie over deze kwestie of over onze dienstverlening? Neem dan contact met mij op via 088-7730079.

Meer nieuws & blogs, april 2019

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73