Volg ons op sociale media

Blog: Is aanzeggen of opzeggen hetzelfde?

Geplaatst op 2 mei 2019 om 11:55

Auteur: Ruud Snel, Jurist bij ICTWaarborg  

Aanzeggen of opzeggen. Regelmatig merk ik in mijn werk als jurist dat ondernemers de juridische termen ´aanzeggen´ en ´opzeggen´ nog wel eens als hetzelfde beschouwen. Deze termen betekenen echter niet hetzelfde. Het verschil licht ik graag toe.

Aanzeggen
Als ondernemer heb je ongetwijfeld personeel in loondienst voor je werken. Sommige werknemers hebben een contract voor bepaalde tijd en sommige een contract voor onbepaalde tijd. In geval van werknemers met een contract voor bepaalde tijd kan er een aanzegplicht voor u als werkgever gelden. Deze aanzegplicht houdt in dat u als werkgever uw werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, informeert over of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en indien voornoemde overeenkomst wordt voortgezet, onder welke voorwaarden u dit wenst. Het aanzeggen is niet verplicht wanneer aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Wat is het gevolg van het niet (tijdig) aanzeggen?
Wanneer de werkgever in het geheel niet voldoet aan zijn aanzegplicht is hij een vergoeding schuldig gelijk aan het loon van één maand van de werknemer. Deze vergoeding wordt in geval van een vaste arbeidsduur (bijvoorbeeld 36 uur per week) berekend over het kale bruto uurloon (dus zonder toeslagen, vakantiegeld enz.) vermenigvuldigd met de arbeidsduur. Wanneer de werkgever te laat aanzegt is hij een vergoeding schuldig gelijk aan het loon over de tijd dat hij vergeten is om juist aan te zeggen. Stel de werkgever zegt 5 dagen te laat aan. De maand heeft 30 dagen. Het loon van de werknemer bedraagt € 2.500,-. De vergoeding bedraagt dan: (5/30 x € 2.500,-) = € 416,67.  

Het niet (tijdig) aanzeggen door de werkgever heeft geen invloed op de einddatum van het contract. Deze blijft staan.

Opzeggen
Hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de overeengekomen duur of de duur die bij de wet is bepaald, is verstreken. Opzegging is alleen een vereiste wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met de werknemer of wanneer de wet of het gebruik dit voorschrijven en daarvan niet (waar mogelijk) schriftelijk is afgeweken.

Verschil tussen aanzeggen en opzeggen  
Juridisch gezien hebben de begrippen dus een verschillende betekenis.  Waar een aanzegplicht ziet op het aangeven of een arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en indien dit het geval is, onder welke voorwaarden de werkgever dit wenst, ziet het opzeggen op het beëindigen van het dienstverband.

Heeft u vragen voor onze juridische afdeling? Neem dan contact met ons op via 088-7730073.

Meer nieuws & blogs, mei 2019

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73