Volg ons op sociale media

Blog - De reikwijdte van het inzagerecht

Geplaatst op 26 september 2019 om 11:55

Deze blog is geschreven door onze jurist Ruud Snel.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Sindsdien is er al veel gezegd en geschreven over de AVG. Een belangrijk onderwerp dat ik in deze blog ga behandelen, is het inzagerecht. Hoe gaat u daar als ondernemer nu precies mee om?

Wat houdt het inzagerecht nu precies in?

De AVG heeft onder andere als doel om persoonsgegevens beter te beschermen. Iedere betrokkene heeft het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die elk bedrijf van deze heeft.  Denk daarbij aan een werkgever die persoonsgegevens verwerkt van een werknemer voor de salarisuitbetaling of de bank die persoonsgegevens verwerkt van zijn klant voor de hypotheekverstrekking. Over deze laatste gesproken. De Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) heeft in 2016 een verzoek binnengekregen van een betrokkene om inzage te geven in de aanwezige persoonsgegevens. De bank gaf de betrokkene geen inzage en kreeg vervolgens een last onder dwangsom opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De hoogte hiervan bedroeg € 12.000 voor elke week dat de bank niet in zijn geheel voldeed aan het inzageverzoek, met een maximum van € 60.000. Omdat de bank pas vier weken na het verlopen van de termijn aan het verzoek voldeed, heeft zij een boete van € 48.000 opgelegd gekregen.

Moet u als ondernemer dan altijd gehoor geven aan een verzoek tot inzage? Onlangs zijn er een aantal relevante uitspraken gedaan over het inzagerecht die meer duidelijkheid geven op bovenstaande vraag.

Misbruik maken van het inzagerecht

De betrokkene mag het inzagerecht alleen gebruiken waar het voor bedoeld is: te weten komen welke persoonsgegevens een bedrijf van hem of haar heeft en verwerkt, of deze gegevens nog actueel en juist zijn en last but not least: of de persoonsgegevens verwerkt mogen worden door het bedrijf dat de gegevens heeft. Zo oordeelde de rechtbank onlangs dat een betrokkene zijn persoonsgegevens niet opvroeg met het doel om te kunnen controleren of de persoonsgegevens die de Belastingdienst van hem in bezit heeft juist zijn, maar het hem ging om het verkrijgen van informatie die hij kan gebruiken in een eventuele andere procedure. In zo’n geval is in dit geval de Belastingdienst niet verplicht om inzage te geven in de persoonsgegevens.

Lees meer over deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3761

Het verzoek tot inzage moet nader worden gepreciseerd

Het recht van de betrokkene op het krijgen van een kopie van de persoonsgegevens houdt niet in dat deze altijd het recht heeft op inzage in of afschriften van stukken of bestanden als zijn of haar persoonsgegevens daarin voorkomen. Wel heeft de betrokkene recht op een volledig overzicht, in een begrijpelijke vorm van al deze persoonsgegevens. De betrokkene moet in staat zijn om kennis te nemen van de gegevens en te kunnen controleren of deze juist zijn en verwerkt worden in lijn met de AVG.

De rechtbank Amsterdam heeft in deze zaak bepaald dat omdat de betrokkene zijn persoonsgegevens in veel documenten voorkomen, de verwerkingsverantwoordelijke van de betrokkene mag verlangen dat hij nader aangeeft welke gegevens hij wenst in te zien.

Wanneer er te veel tijd gemoeid gaat met het voldoen aan het verzoek, heeft de instantie de mogelijkheid om geen gehoor te geven aan het inzageverzoek.  In deze zaak gaat het om de verwerkingsverantwoordelijke (zorginstelling Cordaan) die gedurende een periode van meer dan tien jaar zorg aan betrokkene heeft verleend en in het kader daarvan persoonsgegevens van deze betrokkene heeft verwerkt. In die periode is een zeer grote hoeveelheid persoonsgegevens verwerkt in verschillende systemen.  De rechtbank oordeelde in deze zaak dat Cordaan hier kon volstaan met een steekproefsgewijze doorzoeking van de digitale bestanden aan de hand van de door betrokkene gesuggereerde zoektermen.  Algehele doorzoeking zou volgens de rechtbank praktisch niet te doen zijn maar ook een te omvangrijke en te kostbare zoektocht opleveren.

Lees meer over deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:4418

Vertrouwelijke correspondentie versus recht van inzage

Belangrijk is dat het uitoefenen van het recht op een kopie van de persoonsgegevens niet mag leiden tot afbreuk van de rechten en vrijheden van anderen. Dit kwam recent aan de orde in een zaak van het Gerechtshof Den Haag.

Het ging in deze zaak om de vraag of het inzagerecht per definitie kan worden geblokkeerd wanneer sprake is van vertrouwelijke correspondentie. Het antwoord op deze vraag is nee. Dit inzagerecht kan wel worden beperkt indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. In deze zaak concreter, de privacyrechten van de leden van de kerkenraad.

Lees meer over deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2398

Tip!: Hoewel u niet zomaar een boete krijgt opgelegd, verdient het aanbeveling om goed na te gaan in hoeverre u aan het verzoek gehoor kunt dan wel dient te geven. Twijfelt u? Schroom dan niet en neem contact met mij op via 088 – 7730079. 

Meer nieuws & blogs, september 2019

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73