Volg ons op sociale media

Blogreeks de WAB; Wat betekent de WAB voor u? Deel 2: Wat verandert er voor de oproepkracht?

Geplaatst op 27 januari 2020 om 09:15

Per 1 januari 2020 is de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking getreden. In deze blogreeks neem ik u graag mee in de veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Een van de veranderingen heeft betrekking op de regels rondom het oproepen van oproepkracht. 

Positie verbeterd of verslechterd?!
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de positie van de oproepkracht is aanzienlijk verbeterd sinds de inwerkingtreding van de WAB. Een van de voordelen is dat de oproepkracht eerder zekerheid heeft over de vraag of deze moet werken. De werkgever is namelijk verplicht om de oproepkracht ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch op te roepen. De werkdag zelf telt niet mee in de berekening van deze termijn. Doet de werkgever dit niet? Simpel, dan hoeft de oproepkracht niet te verschijnen. En wat wanneer de oproepkracht is opgeroepen en de werkgever later, dus korter dan vier dagen van tevoren, tot het inzicht komt dat de oproepkracht niet nodig is of voor minder uren? Dan heeft de oproepkracht toch gewoon recht op het loon voor de uren waarvoor hij is opgeroepen. 

De termijn van vier dagen is de hoofdregel. Op deze hoofdregel kan bij cao worden afgeweken. De termijn kan namelijk worden verkort tot 24 uur.

Zijn er nog meer zaken waar de werkgever rekening mee heeft te houden?
Ja. Evenals het oproepen dient het afzeggen schriftelijk of elektronisch te geschieden. De achterliggende gedachte hiervan is dat de oproepkracht sterk moet staan op het moment dat er een discussie ontstaat over het recht op loon van deze oproepkracht.  Wanneer de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, is deze de oproepkracht toch gewoon loon verschuldigd. 

Last but not least: de werkgever moet de oproepkracht schriftelijk of elektronisch een aanbod doen wanneer de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Dit aanbod houdt in het gemiddelde aantal uren over deze voornoemde 12 maanden. 

Heeft u vragen over het oproepen van de oproepkracht, de WAB of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op via 088 773 0073 of stuur een e-mail naar: juridisch@ictwaarborg.nl

Meer nieuws & blogs, januari 2020

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73