Volg ons op sociale media

Blog: Algemene voorwaarden. Echt zo belangrijk?!

Geplaatst op 12 februari 2020 om 10:10

Wat is het belang van algemene voorwaarden en hoe gaat u hier mee om? In de praktijk merk ik nog veel onduidelijkheid hierover onder ondernemers. In deze blog leg ik u een en ander graag uit.

Het is belangrijk om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de overeenkomsten die u sluit. Hierin maakt u immers afspraken over onderwerpen als wanneer u producten levert, wat de betalingstermijn is en wie er aansprakelijk is op het moment dat iets fout gaat. De wet geeft hierover aan dat u als gebruiker (lees: ‘ondernemer’) van de algemene voorwaarden de andere partij (lees: ‘consument’ of ‘andere ondernemer’) een redelijke mogelijkheid moet bieden om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Deze mogelijkheid van kennisnemen houdt in dat de andere partij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst kennis moet kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Of die andere partij deze algemene voorwaarden ook daadwerkelijk leest, is daarbij niet van belang. Dat risico ligt zogezegd bij de andere partij.

Van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden
Het is gebruikelijk om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in de offerte die wordt uitgebracht aan de andere partij. In deze offerte is het aan te raden om een specifiek stuk op te nemen over de algemene voorwaarden. Deze tekst kan als volgt zijn: ‘Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst/aanbieding verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan.’ Ik zal hieronder nog uitleggen waarom het van belang is om de andere partij expliciet te laten aangeven dat zij de algemene voorwaarden heeft ontvangen en hiermee akkoord gaat.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: er zijn twee manieren om de algemene voorwaarden van toepassing te laten worden op de overeenkomst:
Offline aangaan overeenkomst: bij het offline tekenen van de overeenkomst dienen de algemene voorwaarden fysiek bij te worden gevoegd. Dit wordt ook wel ‘ter hand stellen’ genoemd. Dit dient vóór of bij het sluiten van de overeenkomst te gebeuren. Als dit namelijk niet gebeurt, zijn de bedingen in de algemene voorwaarden vernietigbaar. Dit betekent dat het beding achteraf gezien nooit heeft bestaan en er dus geen beroep op gedaan kan worden.
Online aangaan overeenkomst:  bij het online aangaan van de overeenkomst kunt u aan bovengenoemde verplichting voldoen door vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden als direct aanklikbare PDF of hyperlink mee te sturen met de offerte. Niet met de factuur. Dan is de overeenkomst immers al tot stand gekomen. De wet vereist namelijk bij het online aanbieden van de algemene voorwaarden dat deze door de andere partij kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Dat is mogelijk bij een direct aanklikbare PDF of hyperlink. Wanneer u een webshop heeft is de kans aanwezig dat u de consument middels een aanvinkvakje akkoord laat gaan met de algemene voorwaarden. Dat is dus het moment waarop de aanklikbare PDF op hyperlink zichtbaar moet zijn. 

Bewijslast
Het is van belang om de andere partij te laten tekenen voor ontvangst en deze akkoord te laten gaan met de algemene voorwaarden. Op het moment dat de andere partij namelijk stelt niet akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, rust op u als gebruiker de bewijslast. In dat geval kunt u dus met de ondertekende offerte het bewijs leveren.

Auteur: Ruud Snel

Meer nieuws & blogs, februari 2020

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73