Volg ons op sociale media

Wist u dat er nog geen RI&E-tool voor de ICT-branche bestond?

Geplaatst op 9 maart 2020 om 16:30

Wist u dat er nog geen RI&E-tool voor de ICT-branche bestond? Deze is door ICTWaarborg ontwikkeld. Door de RI&E door ICTWaarborg te laten uitvoeren, heeft u geen stempel meer nodig van een arbodienst.

Wat is een RI&E? 
Een RI&E is een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Er dient een Plan van Aanpak (PVA) te zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. 

Waarom een RI&E?
Doet er zich onverhoopt een ongeluk voor waarbij er sprake is van letsel? Dan doet de Inspectie SZW altijd een onderzoek. Een van de eerste vragen zal zijn waar de RI&E is. Kunt u deze dan niet tonen? Dan heeft u een probleem. Verschillende letsels en oorzaken worden namelijk naast de boete van het niet hebben van een RI&E, fors beboet wanneer de organisatie niet kan aantonen dat zij geen arbobeleid voeren en maatregelen treffen om ongelukken te voorkomen. Om nu te weten welke maatregelen moeten worden genomen, is het uitvoeren van een RI&E noodzakelijk.

Het hebben van een RI&E kan naast het voldoen aan wet- en regelgeving en dus het voorkomen van boetes, nog meer opleveren. Namelijk een gezonde en veilige werkomgeving. Dat zorgt weer voor minder of zelfs geen ongevallen en ook een lager ziekteverzuim. Verder zorgt het voor beter gemotiveerde werknemers wat weer kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit.

Hoe gaat het in zijn werk?
Na uw akkoord, neemt onze RI&E medewerker contact met u op voor het maken van een afspraak. Op de bewuste dag komt onze gespecialiseerde RI&E medewerker naar uw kantoor. Hij zal ter plekke een vragenlijst doornemen waar diverse onderwerpen aan bod komen omtrent de werkomgeving. Tevens zal de medewerker het pand inspecteren. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het aantal werknemers neemt het uitvoeren van de RI&E gemiddeld drie uur in beslag. Hierna stelt onze medewerker een rapport op waarin tevens een Plan van Aanpak is opgenomen. In het Plan van Aanpak zijn de aandachts- en knelpunten opgenomen waar u aan dient te werken c.q. dient te verhelpen. Hiermee beschikt u over een erkend RI&E-rapport.

Toetsing door Arbodeskundige
De wet verplicht verder dat de RI&E door een gecertificeerde arbodeskundige wordt getoetst. De kosten hiervan kunnen flink oplopen tot wel € 6.000,-. 
Het grote voordeel van onze branche RI&E is dat wij deze al hebben laten beoordelen door een arbeidsdeskundige. De kosten hiervan hebben wij voor onze rekening genomen, waardoor wij de branche RI&E zeer voordelig kunnen aanbieden voor een bedrag van slechts € 695,-. Dit is een all-in prijs: er komen geen kosten meer bij. U hoeft bovendien niets te doen. Een gespecialiseerd medewerker van ons voert de RI&E uit en stelt het plan van aanpak op.

Iedere aanvraag maakt bovendien kans op twee VIP kaarten voor de Formule 1 in Zandvoort!

De RI&E kunt u aanvragen via deze link of door contact met mij op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Meer nieuws & blogs, maart 2020

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73