Volg ons op sociale media

Het vrijwaren/schadeloosstellen van uw klant

Geplaatst op 11 mei 2020 om 09:40

Als ICTWaarborg beoordelen wij veel juridische documenten. Denk daarbij aan documenten als de standaardovereenkomst, de algemene voorwaarden, de Service Level Agreement (SLA) en de verwerkersovereenkomst. Wat daarin opvalt is dat veel van de klanten van onze deelnemers wensen dat zij gevrijwaard of schadeloosgesteld worden door onze deelnemers. Waarom willen zij dit zo graag en wat is het belang om hier niet mee akkoord te gaan? Hieronder licht ik, Ruud Snel, dit voor u toe.

De essentie van het verzoek van de klant
De klant wil dat hij wordt gevrijwaard. Dit is ook logisch. Met het accepteren van de vrijwaring wordt namelijk de gehele rechtspositie van de klant overgenomen wanneer er iets misgaat. U bent ongelimiteerd aansprakelijk, werkelijk waar het laatste waar u op zit te wachten. Niet in de laatste plaats omdat dit zelfs uw faillissement zal kunnen betekenen!

Het schadeloosstellen is een soort van belofte waarin u aangeeft alle schade van uw klant te zullen vergoeden wanneer er iets misgaat. Evenals bij het vrijwaren is de aansprakelijkheid hier in beginsel ongelimiteerd en zijn er weinig verzekeraars die instaan voor dit grote risico. Wellicht ten overvloede, maar wij adviseren u om NIET akkoord te gaan met het verzoek tot vrijwaren dan wel schadeloosstellen. 

Dit is echt een belangrijke overeenkomst!
Maar wat nu als dit een overeenkomst is die u echt wil sluiten? Wanneer u wel akkoord wil gaan met de vrijwaring/schadeloosstelling, adviseren wij u om de vrijwaring/schadeloosstelling te maximeren (tot een bedrag) en er verdere voorwaarden aan te verbinden (zoals bijvoorbeeld dat de klant u meteen moet informeren wanneer deze een claim binnenkrijgt, deze er alles aan moet doen om de claim te verminderen etc.). Voor onze deelnemers hebben wij altijd goede artikelen met betrekking tot de verdeling van aansprakelijkheid beschikbaar, welke recht doen aan ieders rechten en verplichtingen

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op via info@ictwaarborg.nl of via 088-77 300 73.

Meer nieuws & blogs, mei 2020

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73