Volg ons op sociale media

Op vakantie tijdens corona: loondoorbetalingsverplichting bij quarantaine en ziekte

Geplaatst op 10 december 2020 om 09:40

Het is onderhand alweer december en we zien dat reisorganisaties weer aan het adverteren zijn met mooie ski- en zonbestemmingen voor in de kerstvakantie. Vanwege de coronacrisis krijgen we bij ICTWaarborg regelmatig de vraag hoe het precies zit met werknemers die op vakantie gaan naar het buitenland. Mag u als werkgever een vakantieaanvraag van een werknemer weigeren, en hoe zit het precies met de loondoorbetalingsverplichting als een werknemer op of na zijn vakantie ziek wordt of in quarantaine moet? 

Niet-bindend reisadvies 

Rijksoverheid geeft aan dat gedurende de coronacrisis reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden, dit geldt natuurlijk ook voor reizen naar het buitenland. De coronarisico’s in andere landen worden nauwlettend bijgehouden, en op basis daarvan geeft Rijksoverheid een reisadvies af. We herkennen hierin 4 verschillende classificaties: 

-       Groen: reizen is toegestaan, er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Quarantaine bij thuiskomst is niet nodig. 

-       Geel: reizen is toegestaan, er zijn veiligheidsrisico’s dus mensen moeten opletten en de (corona) regels in acht nemen. Quarantaine bij thuiskomst is niet nodig. 

-       Oranje: alleen noodzakelijke reizen toegestaan (vakanties vallen hier niet onder) en bij thuiskomst wordt quarantaine geadviseerd.  

-       Rood: niet reizen.  

Rijksoverheid geeft expliciet aan dat het reisadvies niet-bindend is. Uw werknemers zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun keuze om wel of niet naar het buitenland te gaan. 

Loondoorbetalingsverplichting bij quarantaine

Op dit moment hebben de meeste landen vanuit Rijksoverheid de classificatie oranje gekregen. Als een werknemer op vakantie gaat naar een bestemming met reisadvies oranje, dan bent u bij thuiskomst van de werknemer als werkgever niet verplicht om het loon door te betalen als de werknemer in quarantaine moet. De werknemer is immers zelf verantwoordelijk voor de keuze om naar een bepaalde bestemming af te reizen. 

Het kan echter ook voor komen dat een werknemer op vakantie gaat naar een bestemming met classificatie geel, en het reisadvies verandert tijdens deze vakantie naar oranje of rood. Afhankelijk van het reisadvies zal de werknemer dan bij thuiskomst in quarantaine moeten. Als een werknemer het veranderde reisadvies direct opvolgt en terugkeert naar Nederland, dan komt een mogelijke quarantaine voor risico van de werkgever. U bent dan niet gerechtigd om de loonbetaling tijdelijk te stoppen. Op deze regel bestaat een uitzondering. Als de werknemer namelijk een veranderd reisadvies niet opvolgt, dan verliest een werknemer mogelijk het recht op doorbetaling van loon. 

Let op! Als een werknemer tijdens een quarantaine makkelijk thuis kan werken, dan zal u als werkgever toch het loon moeten doorbetalen. De mogelijkheid om het loon stop te zetten geldt alleen als het voor een werknemer niet mogelijk is om (eventueel thuis) de werkzaamheden uit te voeren. 

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

De hoofdregel is dat u als werkgever verplicht bent om in het geval van ziekte 2 jaar lang minimaal 70% van het loon van uw werknemer door te betalen. Zelfs als een werknemer op vakantie gaat naar een bestemming met reisadvies geel/oranje en daar corona krijgt, verwachten wij dat u als werkgever het loon van deze werknemer moet doorbetalen. Alleen als de ziekte is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, heeft u als werkgever de mogelijkheid om de loonbetaling tijdelijk stop te zetten gedurende de periode dat de werknemer wegens ziekte niet in staat is om te werken. Opzet of bewuste roekeloosheid wordt niet snel aangenomen. Het is dus de vraag of het reizen naar een oranje gebied onder opzet of bewuste roekeloosheid geschaard kan worden: de rechtspraak moet dit nog gaan uitwijzen. 

Weigeren van een vakantieaanvraag

Als werkgever mag u een vakantieaanvraag niet zomaar weigeren. Ook in deze coronapandemie geldt dat vakantie zoveel mogelijk naar de wens van de werknemer opgenomen moet worden. U kunt een werknemer dus niet verbieden om op vakantie te gaan naar een geel of oranje gebied met kerst door de vakantieaanvraag te weigeren. Als werkgever mag u een vakantieaanvraag namelijk alleen weigeren als u daar gewichtige redenen voor hebt. Corona op zichzelf is geen gewichtige reden. Gewichtige redenen bestaan alleen als het inwilligen van een vakantieaanvraag leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Mocht u een aanvraag wegens gewichtige redenen willen weigeren, zorg dan dat u de motivatie hiervoor binnen 2 weken na de aanvraag communiceert richting de werknemer.   

Tot slot

Werknemers zullen niet altijd op de hoogte zijn van de regels over loondoorbetaling. Als werkgever heeft u een instructieplicht richting uw werknemers. Het is dus aan te raden om uw werknemers al op voorhand te wijzen op de financiële gevolgen van een bepaalde vakantiekeuze. Werknemers kunnen dan goed geïnformeerd een afweging maken om wel of niet op vakantie te gaan in de komende (kerst) vakantie.  

 

Meer nieuws & blogs, december 2020

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73