Volg ons op sociale media

Juridische documenten

ICTWaarborg biedt haar deelnemers specifiek toegesneden juridische documenten

Wie zelf wel eens bij een jurist heeft aangeklopt voor bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden weet dat daarvoor niet zelden duizenden euro's moet worden betaald. ICTWaarborg biedt ze haar deelnemers echter kosteloos aan! 

De voordelen van onze juridische documenten:

Algemeen

Privacy

Algemene voorwaarden voor de ICT-branche

Bijna ieder bedrijf hanteert algemene voorwaarden wanneer er zaken wordt gedaan met klanten. Maar niet alle voorwaarden zijn daarvoor geschikt. Allereerst gaat het er om of de klant een consument of een zakelijke klant is. Bij consumenten gelden namelijk ander wettelijke regels, dan bij zakelijke klanten. Kort samengevat komt het erop neer dat zakelijke partijen (u en uw zakelijke klant) in principe vrij zijn met elkaar af te spreken wat zij willen en dit in eigen algemene voorwaarden te regelen, terwijl het consumentenrecht vrij strak door de wet wordt geregeld.

ICTWaarborg heeft speciaal voor deelnemers ICT algemene voorwaarden ontwikkeld. Door het gebruik van deze algemene voorwaarden ICT voldoen aangesloten deelnemers aan de wettelijke eisen en besparen zij op de ontwikkeling en onderhoud van eigen voorwaarden.

Algemene voorwaarden ICT voor consumenten

ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. 

De algemene Voorwaarden voor consumenten zijn inclusief regeling koop op afstand voor webwinkels. Daarnaast zijn er aanvullende modules voor servicebedrijven:

Bemiddeling

Ondanks inspanningen van beide kanten kan er in de relatie met een klant of leverancier iets mis gaan. Als er een geschil ontstaat waar u samen niet uit komt, kan ICTWaarborg vaak bemiddelen. Vele geschillen met klanten en partners van ICTWaarborg zijn op deze wijze al op een voor beide partijen prettige wijze opgelost. De consumentvriendelijke algemene voorwaarden zijn inclusief bemiddelingsregeling voor gecertificeerde bedrijven.

Klik hier voor een voorbeeld (dus niet volledig) van de algemene voorwaarden van ICTWaarborg.

Algemeen voorwaarden ICT voor business to business

Zeker als u B2B-zaken doet zijn goede eigen algemene voorwaarden een zegen. Zulke voorwaarden zelf opstellen is niet makkelijk, daarom heeft ICTWaarborg dat gedaan. Hierbij geniet de deelnemer van voorwaarden die makkelijker worden geaccepteerd omdat ze afkomstig zijn van een brancheorganisatie. De ICT algemene voorwaarden van ICTWaarborg zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. 

Algemeen geaccepteerde voorwaarden, opgesteld door uw eigen brancheorganisatie. Ze besparen u schadeclaims en zorgen. Al naar gelang de activiteiten van het bedrijf kunnen deze voorwaarden worden uitbreid met de rubrieken:

U kunt hier een voorbeeld van een gereduceerde (dus niet volledig) versie van de algemene voorwaarden te zien.

Mediation

Consumenten kunnen vaak naar een geschillencommissie als zij problemen hebben met een bedrijf, maar zakelijke partijen kennen die mogelijkheid niet. Die moeten gewoonlijk naar de rechter en dat brengt nogal wat kosten met zich mee. Vandaar dat ICTWaarborg heeft gezocht naar een mogelijkheid om haar deelnemers en hun zakelijke klanten ook een laagdrempelige geschilregeling te bieden. Het resultaat is een specifieke mediationregeling voor zakelijke dienstverleners.

Inkoopvoorwaarden

U denkt ze niet meteen nodig te hebben, maar op een moment dat er zaken duidelijk afgesproken moeten worden is het toch fijn als u goede inkoopvoorwaarden bij de hand hebt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een website laat bouwen. Wilt u de hosting daarvan later onderbrengen bij een andere partij dan bij de ontwerper, dan kunt u worden geconfronteerd met het feit dat die zijn rechten op de website laat gelden en daar alleen tegen een forse vergoeding afstand van wil doen.

Niemand wil in zo'n situatie terecht komen. Vandaar dat ICTWaarborg speciaal voor haar deelnemers inkoopvoorwaarden heeft laten ontwikkelen. Deze zijn zo opgesteld dat ze functioneel zijn voor zowel kleinere als grotere ICT-bedrijven. Ze regelen de betalingscondities en de rechten en plichten als er zaken worden gedaan. Daarom kunnen ze worden gezien als een verzekering voor ieder bedrijf.

Model-SLA

Voor ICT-dienstverleners is het gebruikelijk om concrete afspraken over de beschikbaarheid en het niveau van de dienstverlening in een Service Level Agreement (SLA) vast te leggen. De SLA wordt vaak als bijlage opgenomen bij een mantel- of raamovereenkomst. Wanneer u als dienstverlener een SLA overeenkomt, is het zaak uw risico's, zoals schadevergoedingen, zoveel mogelijk te beperken. Juridisch gezien nog een vrij technische zaak, maar met de standaard-SLA van ICTWaarborg verschaft u uzelf de grootst mogelijke zekerheid.

Verwerkersovereenkomst

In veel gevallen wordt het verwerken van persoonsgegevens uitbesteed aan een derde partij. Deze derde partij noemt de wet een bewerker. Data kan bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor een clouddienstverlener die updates uitvoert op software, opgeslagen staan bij een hostingprovider, of beschikbaar zijn voor het marketingbedrijf dat e-mails in opdracht van klanten verzendt. Een bewerker hoeft een datalek niet te melden bij de toezichthouder. Wel moet de bewerker er zorg voor dragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een verwerkersovereenkomst. 

De verwerkersovereenkomst kent 4 toepassingen.

Deelnemers van ICTWaarborg kunnen alle versies kosteloos downloaden via het Extranet.

Reparatieformulier en reparatievoorwaarden

ICTWaarborg biedt haar deelnemers die zich richten op de consumentenmarkt een uniform reparatieformulier. In het formulier komen natuurlijk alle voor het reparatieproces noodzakelijke onderdelen puntsgewijze aan bod. Specifieke aandacht is er daarbij voor het onderdeel back-up. De praktijk wijst uit dat veel consumenten er niet bij stilstaan dat een actuele back-up een noodzaak is, zeker als het apparaat voor reparatie worden aangeboden, omdat dan de kans bestaat dat tijdens de herstelwerkzaamheden data verloren gaat. Gebeurt dat ook daadwerkelijk, dan leidt dat niet zelden tot een discussie tussen klant en reparateur.

Klachtenregeling en privacyverklaring

Voor deelnemers van ICTWaarborg hebben wij een klachtenregeling en een privacyverklaring opgesteld. Deze zijn beide te vinden in ons Kenniscentrum.

Detacheringsovereenkomst

Gaat u een detacheringsdienstverband aan met een opdrachtgever? Dan is het belangrijk om uw afspraken vast te leggen in een overeenkomst.  ICTWaarborg heeft een voorbeeld-detacheringsovereenkomst ter beschikking voor haar deelnemers.

Extra diensten:

HR-dienstverlening (personeelszaken)

Als deelnemer van ICTWaarborg heeft u al toegang tot diverse juridische up-to-date documenten. Daarnaast kunt u echter nog meer regelen, namelijk uw personele documenten. 

Lees hier meer over deze extra dienst: https://www.ictwaarborg.nl/extra-diensten/hr-dienstverlening

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73